Terug naar het overzicht

Herbestemming sportpark Immerhorn

Foto aangeleverd door s.v. Enkhuizen

Het college van gemeente Enkhuizen besluit dat het bestaande budget voor de herinrichting van Sportpark Immerhorn wordt ingetrokken en anders besteed. Het geld wordt gebruikt voor de bouw van een nieuwe accommodatie van s.v. Enkhuizen.  De huidige accommodatie van s.v. Enkhuizen is aan het einde van haar levensduur. Door herbestemming kan een toekomstbestendige en duurzame sportvoorziening worden gebouwd. 

Wethouder Win Bijman: “We hebben uitvoerige gesprekken gevoerd en goede afspraken gemaakt met alle betrokken partijen. Het proces verloopt zorgvuldig. Door te investeren in vernieuwing van onze sportvoorzieningen, investeren we niet alleen in de toekomst van onze gemeenschap, maar ook in gezondheid, verbondenheid en ontmoetingen.”

Voorzitter van s.v. Enkhuizen, Pieter Veenstra: ‘We zijn nauw betrokken geweest bij dit initiatief, dat we van harte ondersteunen. Een positieve en concrete stap naar het bouwen van een nieuwe accommodatie voor s.v. Enkhuizen.”  

Het collegebesluit wordt binnenkort voorgelegd aan de gemeenteraad.