Terug naar het overzicht

Hoe word je raadslid?

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Wilt u lid worden van het hoogste bestuursorgaan van de gemeente en de inwoners van Enkhuizen vertegenwoordigen? Woensdag 16 maart 2022 zijn er gemeenteraadsverkiezingen en kiezen we dus ook in Enkhuizen een nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad van Enkhuizen telt 17 gemeenteraadsleden verdeeld over 10 verschillende fracties. Zij zijn allemaal druk bezig met het opstellen van verkiezingsprogramma’s en het samenstellen van kandidatenlijsten.

Waar gaat de gemeente wel en niet over? Wat doet een raadslid precies? Hoe komt een besluit tot stand? Wat maakt politiek nou zo leuk? En hoe word je politiek actief?

Deze en andere vragen worden beantwoord op de thema-avond ‘Politiek Actief’, die wordt gehouden op donderdag 14 oktober van 19:00 tot 22:00 uur in de Nieuwe Doelen, Spoorstraat 2, Enkhuizen.

De avond is bedoeld voor inwoners van Enkhuizen die interesse hebben in politiek of zich (in de toekomst) oriënteren op het raadslidmaatschap of commissielidmaatschap.

Deelname is gratis. Aanmelden kan door een e-mail te sturen aan de griffie.

Programma Politiek Actief

19.00 uurInloop
19.15 uur Welkom en opening door burgemeester Eduard van Zuijlen van Enkhuizen
19.30 uur Voorstelrondje 
19.45 uurTaken en rollen van de gemeenteraad. En hoe word je politiek actief? Door Peter Pels, raadsgriffier van Enkhuizen
20.30 uurPauze
20.45 uur Raadsleden vertellen over hun werk  
21.15 uurAfsluiting en gelegenheid kennis te maken met vertegenwoordigers van politieke partijen