Terug naar het overzicht

Hulp bij verduurzamen monumenten

Monumenteneigenaren die willen verduurzamen kunnen voor advies terecht bij een DuMo-consulent van MOOI Noord-Holland.

Monumenten bieden een bijzondere woon- of werkomgeving, maar zijn vaak (nog) niet energiezuinig. Verduurzamingsmaatregelen kunnen zowel het comfort enorm vergroten als het energieverbruik omlaag brengen. Monumenteneigenaren die willen verduurzamen moeten er wel voor zorgen dat de maatregelen afgestemd zijn op het pand en de monumentale waarden niet aantasten. Dat is niet altijd eenvoudig, zeker omdat elk monument uniek is. Goed verduurzamen van monumenten vraagt dus om maatwerk.

Als onafhankelijk adviseur begeleidt de DuMo-consulent monumenteneigenaren bij concrete plannen voor het verduurzamen van monumenten in Noord-Holland. Voor meer informatie en contact zie https://www.mooinoord-holland.nl/portfolio-items/dumo-consulent/