Terug naar het overzicht

Monument verduurzamen

Woont u in een monument en wilt u uw monumentale woning verduurzamen? Maak dan gebruik van het landelijke Ontzorgingsprogramma voor monumenteigenaren. Dit programma bestaat uit verschillende stappen. Allereerst wordt u gevraagd om een zelfscan te doen via de website https://zelfscan.duurzaam-monument.nl/. Op basis van deze zelfscan vraagt u een duurzaamheidsadvies aan een van de gecontracteerde DuMo-adviseurs. U kunt een haalbaarheidsadvies vragen (niveau 2) of een maatwerkonderzoek (niveau 3). De volgende adviseurs zijn gecontracteerd en geven advies in Noord-Holland:

  1. TPAHG architecten
  2. MOOI Noord Holland
  3. Archipunt
  4. De Groene Grachten
  5. Hylkema Erfgoed
  6. Klement Rentmeesters
  7. Nibe BV / The Missing Link
  8. OOMadvies

De contactgegevens van deze adviseurs kunt u vinden via de website: www.monumenten.nl/ontzorgingsprogramma-verduurzamen-monumenten. Hier kunt u ook lezen hoe deze adviseurs u kunnen helpen bij het meelezen van offertes, het inzichtelijk maken van diverse financieringsmogelijkheden en het ondersteunen bij het aanvragen van een vergunning. Daarnaast leest u hier de financiële voorwaarden voor rijksmonumenten en voor gemeentelijke monumenten en de termijn waarbinnen de uitvoering gerealiseerd dient te zijn. Dit ontzorgingsprogramma duurt in eerste instantie 3 jaar tot 2025.

Heeft u vragen naar aanleiding van dit bericht? Neem contact op met de gemeente en vraag naar Erik Bibo of Marijke Leek.