Terug naar het overzicht

Nieuwe afvalcontainers in Enkhuizen

Eerder heeft de gemeente besloten dat de vuilniszakken moeten verdwijnen uit het straatbeeld van Enkhuizen. Er worden ondergrondse verzamelcontainers geplaatst voor het restafval én plastic, blik en drinkpakken. Het restafval en plastic, blik en drinkpakken wordt na inzameling gescheiden. Inwoners hoeven plastic, blik en drinkpakken daardoor straks niet meer los aan te bieden.

Om plastic, blik en drinkpakken en restafval goed te kunnen scheiden is het belangrijk dat er geen groente-, fruit- en tuinafval en etensresten tussen het afval zit. Daarom komen er ook bovengrondse verzamelcontainers voor gft en etensresten. Deze worden niet alleen in de binnenstad geplaatst, maar overal waar gebruik gemaakt wordt van ondergrondse verzamelcontainers.

Plaatsen van nieuwe verzamelcontainers

Inwoners waarvoor de inzameling gaat wijzigen, zijn geïnformeerd over de voorgestelde locaties van de containers. Ook heeft er een zienswijzeprocedure plaatsgevonden. Na afloop  hiervan zijn enkele wijzingen aangebracht en verwerkt in een definitief aanwijzingsbesluit. Meer informatie hierover vind u op overheid.nl. De verwachting is dat de nieuwe containers medio juli 2024 in gebruik worden genomen. Wijzigt de inzameling voor u, dan ontvangt u hierover een brief.

Afsluitingen tijdens het plaatsen van de containers

Vanwege het aanbrengen van ondergrondse containers zullen onderstaande afsluitingen van toepassing zijn:

Container 1: Noorder Boerenvaart vanaf Molenweg tot nr. 19, 18 juni van 07.00 tot 16.00 uur.
Container 2: Kolhornstraat t.h.v. nr. 1, 18 juni van 07.00 tot 16.00 uur.
Container 3: Venuslaan vanaf Molenweg tot nr. 69, 19 juni van 07.00 tot 16.00 uur.
Container 4: Paulus Potterstraat vanaf Driebanen tot nr. 21, 19 juni tot en met 20 juni van 07.00 tot 16.00 uur.
Container 5: Noorderkade tussen Timmerwerf en Wierdijk, 21 juni van 07.00 tot 16.00 uur.