Terug naar het overzicht

Nieuwe afvalcontainers later open

Op een aantal locaties in Enkhuizen worden nieuwe ondergrondse containers voor restafval én plastic, blik en drinkpakken en verzamelcontainers voor gft en etensresten geplaatst. De verwachting was dat deze containers halverwege juli open zouden gaan. Helaas duren de werkzaamheden langer dan verwacht. Dit betekent dat de nieuwe containers 4 september open gaan.

Informatie per brief

Wijzigt de inzameling voor u en heeft u hier eerder een brief over ontvangen? Dan ontvangt u binnenkort een nieuwe brief. Daarin leest u wat de vertraging voor u betekent.