Terug naar het overzicht

Notitie NRD voor de omgevingsvisie kunt u nu inzien

Het college van B&W heeft de Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD) vrijgegeven voor inspraak. Deze notitie is een eerste stap in het traject naar het opzetten van een omgevingsvisie. De omgevingsvisie is een onderdeel van de nieuwe Omgevingswet, die op 1 januari 2024 in werking treedt. Voor deze visie zijn we wettelijk verplicht een omgevingseffect-rapport (OER) op te stellen. Hier staat alles in over milieu- en andere waarden en doelen die we willen en/of moeten behouden of realiseren voor onze omgeving.  De eerste stap is de Notitie reikwijdte en detail en die beschrijft ‘wat’ (reikwijdte) en ‘hoe’ (detailniveau) er in het OER onderzoek wordt gedaan naar de effecten van de ambities en doelen in de omgevingsvisie op de leefomgeving. We maken de omgevingsvisie samen met de gemeenten Stede Broec en Drechterland.

Lees meer over de omgevingswet op www.enkhuizen.nl/projecten/de-nieuwe-omgevingswet en op www.omgevingsvisiesed.nl.

Inzage

De Notitie Reikwijdte en detailniveau ligt van woensdag 18 oktober tot woensdag 29 november 2023 ter inzage.

Op het gemeentehuis kunt u een papieren versie inzien. Iedereen heeft de mogelijkheid om met een zienswijze te reageren. Dit kan per via stadhuis@enkhuizen.nl of met een brief aan de gemeente.