Terug naar het overzicht

Online bijeenkomst over energiebesparing

De gemeenten Enkhuizen, Medemblik en Hoorn organiseren samen met BEplus een online bijeenkomst over energiebesparing voor de binnenstadondernemers op 11 april van 19.30 uur tot 20.30 uur. U bent van harte welkom!

Energiebesparing is steeds belangrijker. De energieprijzen veranderen sneller dan vroeger. Hoe kunt u geld besparen? Door slim om te gaan met uw energieverbruik en energiebesparende maatregelen toe te passen waar mogelijk. De gemeente helpt u graag met het zetten van de eerste stappen.

Wat kunt u verwachten?

Het betreft een online bijeenkomst, u kunt thuis vanuit uw laptop inloggen en de presentatie bijwonen. U krijgt informatie over hoe u snel en gemakkelijk energie kunnen besparen. Ook wordt er uitgelegd hoe u hulp kunt krijgen bij dit proces en welke subsidiemogelijkheden er zijn. U kunt uw energieverbruik op drie manieren verlagen:

  1. Slim energieverbruik. Door meten en weten is het mogelijk om nog efficiënter om te gaan met de energie.
  2. Maatregelen binnen het pand. Energiezuinige verlichting en andere maatregelen in het pand kunnen de energiekosten verlagen.
  3. Maatregelen aan het pand. Afhankelijk van de verblijfsituatie en eigenaar zijn isolatie en zonnepanelen grotere maatregelen die de energierekening verder omlaag kunnen brengen.

Bent u zelf geen eigenaar van een pand? Attendeer dan ook uw pandeigenaar op dit webinar. Ook zij zijn zeer welkom.

Welke partij verzorgt het webinar?

BEplus Westfriesland (www.bepluswf.nl) verzorgt het webinar. Beplus is een initiatief van de Westfriese Bedrijvengroep (WBG) en de Hoornse Ondernemers Compagnie (HOC). Ze werken voor Westfriese bedrijven zonder winstoogmerk en geeft onafhankelijke ondersteuning. De 7 Westfriese gemeenten steunen dit initiatief. BEplus ontzorgt bij energiebesparing en zorgt voor volledige begeleiding in het verduurzamingsproces(inclusief aanvraag van subsidies). Hoe ze ook u kunnen begeleiden, zal BEplus uitleggen in het webinar. 

Hoe kunt u zich aanmelden voor het webinar?

Via de onderstaande link kunt u zich aanmelden voor het webinar. Voor aanvang van het webinar, ontvangt u per mail een weblink voor de online omgeving van Microsoft Teams. Kunt u niet aanwezig zijn op 11 april? Dan kunt u het webinar op een later moment terugkijken als u zich aanmeldt.

Weblink: https://forms.office.com/e/4zfst55Rd3

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met W. Pranger via telefoonnummer 0228 53 4272.