Terug naar het overzicht

Opnieuw inrichten Westerstraat

De Westerstraat is één van de toegangswegen tot de historische binnenstad van Enkhuizen. En daarmee een belangrijke route voor inwoners, ondernemers en bezoekers. Uit de rioolinspectie is gebleken dat een deel van het riool in de Westerstraat aan vervanging toe is. Het betreft het gedeelte vanaf de Koepoort tot de Paulus Potterstraat. Hier willen we het riool vervangen door een nieuw toekomstbestendig rioolstelsel dat ook bestand is tegen klimaatbuien (hevige regenval in een korte tijd).

Omdat we daarvoor de straat moeten openbreken, gaat de gemeente ook aan de slag met een nieuwe inrichting van de Westerstraat. We zijn benieuwd welke ideeën de bewoners en ondernemers van de Westerstraat hebben voor het opnieuw inrichten van hun straat. De ideeën verzamelen we door middel van een digitale vragenlijst. Zij hebben hierover een brief ontvangen. Naast inwoners van de Westerstraat kan iedereen die belangstelling heeft de enquête invullen. Deelname is anoniem en invullen duurt hooguit 10 minuten. De vragenlijst kunt u openen via: https://samen.enkhuizen.nl/nl-NL/projects/westerstraat.

Foto: Rene Postel