Terug naar het overzicht

Persoonsgegevens van inwoners en geheimhouding

Voor de gemeente is uw privacy heel belangrijk. De gemeente gaat altijd voorzichtig om het delen van uw gegevens die in het systeem bekend zijn. De gemeente is volgens de Wet Basisregistratie persoonsgegevens (BRP) verplicht om gegevens te delen met andere overheidsinstanties. Voor het delen van uw gegevens met overige instanties zijn aparte regels opgesteld. U kunt ervoor kiezen om geheimhouding aan te vragen bij de gemeente. Dit betekent dat instanties die voorkomen in het privacyreglement van de gemeente, uw gegevens niet mogen ontvangen. Hieronder leest u hoe dit werkt.

Welke gegevens moet de gemeente altijd delen?

In de BRP van de gemeente zijn persoonsgegevens opgenomen van iedereen die in de gemeente woont. Dit zijn bijvoorbeeld uw adresgegevens, gegevens over uw nationaliteit, ouders en kinderen. Deze gegevens worden automatisch verstrekt aan andere overheidsinstanties en maatschappelijke instanties, zoals pensioenfondsen. Welke informatie aan overheidsinstellingen wordt verstrekt, wordt bepaald door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Geheimhouding aanvragen

Om gegevensverstrekking aan instanties met een maatschappelijk belang voor de gemeente (de instanties, opgenomen in het privacyreglement) tegen te gaan, kunt u geheimhouding (verstrekkingsbeperking) aanvragen bij de gemeente. U kunt geheimhouding aanvragen via het digitale loket van de gemeente via bijgaande link: aanvraag geheimhouding.

Nadat de gemeente uw verzoek heeft verwerkt, ontvangt u daarvan een bevestiging.

Gegevens verstrekken aan advocaten

Geheimhouding voor het verstrekken van uw gegevens aan advocaten is beperkt. Als een advocaat uw gegevens opvraagt, neemt de gemeente contact met u op.

Zijn uw gegevens juist?

Het is belangrijk dat uw gegevens in ons systeem kloppen. Twijfelt u daaraan? Neem dan contact op met de afdeling publiekszaken van de gemeente, via telefoon: 14 0228.

Meer informatie?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Karin Hansen of Marijke Buijsman, kwaliteitsmedewerkers van team burgerzaken van de gemeente.