Terug naar het overzicht

Recreatiegebied Enkhuizerzand

Er was veel belangstelling voor de informatiebijeenkomst over het Enkhuizerzand op donderdag 30 maart. Tijdens deze bijeenkomst presenteerden EuroParcs en de gemeente Enkhuizen het inrichtingsplan voor het gebied.

Het hele gebied blijft openbaar toegankelijk. Inwoners en bezoekers kunnen wandelen van de muur tot aan de punt van de kustboog. Er komt een hondenstrand. Op de kustboog met strand staat een kijk- en speelduin met jeu de boule-banen. De aanwezigen reageerden overwegend positief op het plan.

Wat gaat er gebeuren?

In december heeft de gemeenteraad het partieel herziene bestemmingsplan Enkhuizerzand en IJsselmeergebied vastgesteld. Hierop is geen beroepschrift bij de Raad van State binnengekomen. Dat betekent dat het bestemmingplan onherroepelijk is geworden. EuroParcs kan nu starten met het aanleggen van het openbaar gebied -met groen en strand- en de bouw van een vakantiepark.

De ontwikkeling van het Enkhuizerzand bestaat uit het realiseren van:

  • Het huidige bestaande strand wordt aangevuld met een nieuw breed openbaar strand met een lengte van bijna 800 meter aan de waterlijn en bijbehorende groene ligweides.
  • Verplaatsing van de huisvesting van de reddingsbrigade en een uitkijkpost naar het nieuwe strand.
  • Openbaar toegankelijke fiets- en wandelpaden door het hele gebied en een opwaardering van groen en wegen.
  • Voldoende parkeerplaatsen.
  • Een park met vakantiewoningen bestemd voor verhuur.
  • Een seizoenscamping, gecombineerd met een passantencamping.
  • Verplaatsing van Zeilschool & Strandpaviljoen Enkhuizen naar een plek bij de nieuwe kustboog.

Planning

In het laatste kwartaal van 2023 starten de eerste werkzaamheden aan het openbaar gebied. Tegelijkertijd wordt het gebied voor het vakantiepark bouwrijp gemaakt. De werkzaamheden aan de inrichting van het openbaar gebied en het vakantiepark lopen door in 2024 en 2025. De verwachting is dat de inrichting van het Enkhuizerzand eind 2025 gereed is.

Kijk voor meer informatie op: www.enkhuizen.nl/het-enkhuizerzand.