Terug naar het overzicht

Sassluis weer 100 jaar veilig

Mooi praktijkvoorbeeld voor de landelijke opgave met kunstwerken in Nederland

Den Helder, Enkhuizen, Broekerhaven en Hoorn zijn een vernieuwde sluis rijker. Schardam zelfs drie vernieuwde sluizen. In een jaar tijd heeft de combinatie TAUW-Friso Civiel in opdracht van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier de klus geklaard: maak zeven kunstwerken verspreid over Noord-Holland weer voor de komende 100 jaar veilig.

De sluizen (kunstwerken) waren afgekeurd op de betrouwbaarheid van sluiting. Dus bij een superstorm met veel wind en regen was het onvoldoende zeker dat de sluizen, als deze dicht stonden, het opstuwende water konden keren. Daarom zijn de sluizen gezamenlijk opgepakt binnen één Hoogwaterbeschermingsproject ‘Pilot 7 Kunstwerken’. Woensdag 31 augustus zijn de kunstwerken officieel waterveilig verklaard.

Verleden, heden en toekomst komen samen
De middag stond geheel in het teken van verleden, heden en toekomst, het verhaal achter de KUNSTwerken. Bij de aanpak van kunstwerken komt er meer bij kijken dan alleen de waterveiligheid. Ook waterbeheer, het recreatief gebruik, de locatie en omgeving van de sluizen en de rijke historie van iedere sluis spelen een grote rol tijdens een versterking. Daarom werden de aanwezigen tijdens het feestelijke evenement ondergedompeld in de mooie verhalen achter de kunstwerken, zowel uit het verleden als het heden.

Gezamenlijk voeren zij met elkaar op het schip ‘de Strijd’ naar de versterkte Sassluis in Enkhuizen. Daar gaf hoogheemraad Rob Veenman samen met de betrokken bestuurders en directeuren het startsein om de kunstwerken voor 100 jaar waterveilig te verklaren. Een mooi moment om samen ook een blik naar de toekomst te werpen: deze zeven sluizen zijn nu versterkt, een mooi voorbeeld voor de komende honderden kunstwerken die landelijk nog opgepakt moeten worden.

Na de handeling doken zij even terug in de tijd en kwamen meer te weten over de rijke historie van de kunstwerken en het leven met en tegen het water. Aansluitend werd de groep getrakteerd op een rondleiding door het buitenmuseum van het Zuiderzeemuseum Enkhuizen.  

Versterking 7KUNSTwerken

Bij de Sassluis in Enkhuizen zijn twee extra sets authentieke houten deuren toegevoegd die bij hoogwater gesloten kunnen worden. Dit zorgt voor extra betrouwbaarheid en veiligheid. Ook zijn twee defecte schuiven in het omloopriool van de sluis hersteld.

Samenwerken aan Kunstwerken

De kunstwerken zijn pas de eerste van honderden Nederlandse kunstwerken die werden afgekeurd. Er is landelijk nog een behoorlijk grote opgave tot 2050. Dit betekent iedere 4 weken één kunstwerk veilig. Daarom is onder regie van het hoogheemraadschap het project Samenwerken aan Kunstwerken gestart. Hiermee pakken waterschappen, Rijkswaterstaat (RWS), het Hoogwaterbeschermingsprogramma (HWBP), kennisinstellingen en marktpartijen deze opgave gezamenlijk op. Dit project met zeven sluizen wordt als voorbeeldproject gezien en kennis die is opgedaan wordt handig gebruikt voor de komende kunstwerken die nog versterkt moeten worden.