Terug naar het overzicht

Sluiting spoorwegovergang Omgelegde Burgwal

De niet actief beveiligde overweg (NABO) bij het spoor op de Omgelegde Burgwal in Enkhuizen wordt afgesloten. Daarvoor in de plaats komt een nieuw wandelpad onder het spoorviaduct.

ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat gaan alle openbaar toegankelijke NABO’s in Nederland opheffen. Deze spoorwegovergangen kunnen zorgen voor onveilige situaties. Het nieuwe pad is voor wandelaars in het gebied een veilig alternatief voor de wandelroute over het spoor.

Vlonderpad voor wandelaars

Het nieuwe pad wordt een vlonderpad van kunststof dat langs het talud en onder de spoorbrug over het water loopt. Het pad is toegankelijk voor voetgangers. Zij kunnen met deze maatregel het spoor veiliger kruisen. Na aanleg van het pad wordt de bewegwijzering van de nieuwe wandelroute aangepast. De route wordt ook vermeld op de website van Wandelnetwerk Noord-Holland.

Geplande werkzaamheden

De werkzaamheden, uitgevoerd door aannemer K. Dekker bouw & infra, starten in februari 2024. Van 6 februari tot en met 28 maart wordt de vaarweg tijdelijk gestremd. Dit valt buiten het vaarseizoen, zodat de overlast voor het varen beperkt blijft. Vanaf 2 april is de overweg zelf gesloten, waardoor er enkele weken geen spoorovergang mogelijk is via deze route. Via omleidingsborden wordt men hierover geïnformeerd. We verwachten dat de werkzaamheden uiterlijk op 26 april klaar zijn.

Subsidie provincie

ProRail en de gemeente Enkhuizen betalen samen de kosten voor het aanleggen van het vlonderpad. De provincie Noord-Holland geeft een subsidie als bijdrage voor het oplossen van een knelpunt in de wandelroute. Daarnaast verstrekt ook het Recreatieschap West-Friesland hiervoor een bijdrage. ProRail betaalt een afkoopsom aan de gemeente voor het dagelijks – en het groot onderhoud van het wandelpad dat de gemeente gaat uitvoeren.

Opheffen NABO’s

Deze ontwikkeling in Enkhuizen is onderdeel van het doel van ProRail en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat om het spoorwegnetwerk veiliger te maken. Volgens ProRail en het ministerie is er grote kans dat er onveilige situaties ontstaan bij niet actief beveiligde overwegen. Samen met gemeenten en andere partijen zoekt ProRail bij het sluiten van deze overwegen naar een oplossing die niet alleen de veiligheid verbetert, maar ook de leefbaarheid en bereikbaarheid in de betreffende regio’s ten goede komt.

Bron: Prorail