Terug naar het overzicht

Tijdelijk geen principeverzoeken mogelijk

De gemeente staat voor een flinke opgave met de komst van de Omgevingswet en de enorme druk op de woningbouwmarkt. Dat vraagt veel van de organisatie. Door de krapte op de arbeidsmarkt zijn er echter te weinig medewerkers bij de afdeling Ruimtelijke Ordening. Om de werkdruk te verlagen richten we ons op het uitvoeren van de wettelijke taken. Dat betekent dat we de dienstverlening aanpassen en het tijdelijk niet mogelijk is om een principeverzoek in te dienen.

Principeverzoeken horen niet tot de wettelijke taken van een gemeente. Nu we deze niet meer in behandeling nemen, ontstaat er meer ruimte om ons te richten op de realisatie van de bouwprojecten, het afhandelen van omgevingsvergunningen en het voeren van bestemmingsplanprocedures.

Zodra er voldoende medewerkers zijn, nemen we de principeverzoeken weer in behandeling. Heeft u al een principeverzoek ingediend? U wordt op de hoogte gehouden wanneer deze behandeld wordt.