Terug naar het overzicht

Uitgesproken waardering voor vrijwilligers, leraren en medewerkers van Zeevaartschool 

Foto: A.A. Wolkers-Ven

Donderdag 20 april bezocht Win Bijman, wethouder Onderwijs, de Zeevaartschool. Met een taart en een persoonlijk woord bedankte hij de vrijwilligers en leraren van deze school voor hun inzet om asielzoekerskinderen van crisisnoodopvang Enkhuizen (nu Avenhorn) les te geven. Het onderwijzend personeel van de Zeevaartschool maakte er op deze laatste dag dat de kinderen in Enkhuizen waren een feestelijke dag van.

Passende oplossing voor ruim 20 asielzoekersbasisschoolleerlingen

Vanaf 1 december tot aan de meivakantie hadden 22 asielzoekersbasisschoolleerlingen les op de Zeevaartschool in Enkhuizen. Bij de opening van de crisisnoodopvang in Avenhorn gingen de middelbare schoolkinderen gelijk naar nieuwe scholen: het Newton en het Horizon College in Hoorn. De kinderen die naar de basisschool gingen, bleven nog even op de Zeevaartschool, tot er ook voor hen een passende oplossing was. De kleuters (groepen 1 en 2) van de crisisnoodopvang krijgen onderwijs op de Jozefschool in Venhuizen. Zij hebben hier tot het eind van het schooljaar een plekje.

Gepensioneerde leerkrachten

Een groep van voornamelijk oud-leerkrachten, nu bijna alle met pensioen, verzorgden met passie het onderwijs voor de basis- en middelbare scholieren. Een aantal leerkrachten werd betaald door Passend Onderwijs West-Friesland. Er was geen regulier lesprogramma; de vrijwilligers hebben de lessen afgestemd op het niveau van de kinderen, uitgaande van hun ervaring en vakkennis. 

Zeer gastvrij en behulpzaam

Het onderwijsteam heeft de lokalen kunnen in richten met spullen afkomstig uit het onderwijs en met eigen spullen. Win Bijman: ‘Gezien de doelgroep is er een groot beroep gedaan op de flexibiliteit van de leerkrachten/vrijwilligers. De Zeevaartschool bood een welkom onthaal en hielp volop mee. Ook de conciërge, administratief medewerkers en schoonmaakster ondersteunden de groep leerkrachten/vrijwilligers. Ik wil dan ook deze mensen die zich inzetten voor de kinderen nogmaals hartelijk danken. Dankzij hen konden ze in Enkhuizen meedoen met het onderwijs.’