Terug naar het overzicht

Defecte wijzerverlichting noordkant Zuidertoren

We krijgen verschillende meldingen van inwoners dat de verlichting van de wijzers aan de noordzijde van de Zuidertoren in Enkhuizen defect is. De verlichting is tijdens de reparatie eind vorig jaar vervangen en is kort nadat de steigers weg zijn gehaald ontstaan.

Onderhoudspartij Royal Eijsbouts die de verlichting heeft vervangen is op de hoogte. Binnen is door hen alles gecontroleerd en doorgemeten, het probleem zit aan de buitenkant op grote hoogte. Royal Eijsbouts heeft een hoogwerker nodig om erbij te kunnen.  De verwachting is dat de hoogwerker en de bijbehorende vergunning over 2 à 3 weken geregeld zijn, dan kunnen ze de verlichting gaan repareren.

Over de reparatie van de Zuidertoren
Eind vorig jaar vond er onderhoud plaats aan de Zuidertoren. Er zijn gerestaureerde wijzerplaten geplaatst, het metselwerk van de toren is gerepareerd, natuursteen en een aantal gevelankers zijn hersteld. Ook zijn er een aantal deuren en vensters geschilderd. De 4 cijferwijzerplaten van de klok zijn volledig gerestaureerd en weer terug geplaatst. Daarnaast is een deel van de mechanische aandrijving van de klok vervangen. Lees verder