Terug naar het overzicht

Verruiming zonnepanelenbeleid voor monumenten en beschermd stadsgezicht

Het college van burgemeester en wethouders maakt ontwerpbeleid om het plaatsen van zonnepanelen te verruimen op monumenten en in het beschermd stadsgezicht. Volgens het huidige beleid mag het plaatsen van zonnepanelen op monumenten en in het gehele beschermde stadsgezicht in Enkhuizen alleen als ze niet zichtbaar zijn vanuit het openbare gebied. Dit beperkt de mogelijkheden voor zonnepanelen in deze tijd van het verduurzamen van energie.

Voorstel verruiming beleid zonnepanelen
In het voorgestelde nieuwe beleid houdt de het college rekening met de bijzondere erfgoedwaarden van de historische binnenstad. Binnen het beschermd stadsgezicht zou het plaatsen van zonnepanelen mogelijk zijn, als dit zorgvuldig gebeurt. Er zijn plekken waar de invloed van zonnepanelen op de historische omgeving minder groot is. Er zijn ook delen waar de impact van zonnepanelen op de historische waarde van de panden wel groot is. Daar kunnen zonnepanelen alleen geplaatst worden als ze niet zichtbaar zijn.

Ontwerpbeleid
Het ontwerpbeleid zonnepanelen bestaat uit:

•           Voorstel criteria zonnepanelen Enkhuizen;

•           Toelichting bij actualisering criteria zonnepanelen Enkhuizen;

•           Zonering zonnepanelen Enkhuizen. Daarin staan de gebieden waar zonnepanelen wel en niet zichtbaar mogen zijn.

U kunt het ontwerpbeleid zonnepanelen bekijken op www.officielebekendmakingen.nl zoek op ‘zonnepanelen Enkhuizen’ en op onze website bij de stukken voor de Vergadering Commissie Bestuur, Openbare Orde en Veiligheid, Erfgoed, Grondgebied 13-03-2023. U kunt een papieren exemplaar inzien op het gemeentehuis. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0228 360100

Bevoegdheid gemeenteraad
Inwoners kunnen reageren op het ontwerpbeleid zonnepanelen. Deze reacties legt het college voor aan de gemeenteraad. De gemeenteraad zal vervolgens besluiten of zij akkoord gaat met het voorgestelde beleid.

Inspraakreacties
U kunt uw inspraakreactie op het ontwerpbeleid zonnepanelen indienen tot en met 7 april 2023. Dat kan als volgt:

  • Mail: stuur uw e-mail naar de gemeenteraad onder vermelding van ‘inspraakreactie ontwerpbeleid zonnepanelen’ naar stadhuis@enkhuizen.nl.
  • Brief: stuur uw brief met als onderwerp ‘inspraakreactie ontwerpbeleid zonnepanelen’ naar de gemeenteraad van Enkhuizen, Postbus 11, 1600 AA Enkhuizen
  • Voor het indienen van mondelinge inspraakreactie maakt u een afspraak met een medewerker van de afdeling ruimtelijke ontwikkeling, tel. 0228 360100