Terug naar het overzicht

Vragenlijst riviercruisetoerisme

Enkhuizen biedt, net als Hoorn en Medemblik, jaarlijks plaats aan honderden riviercruiseschepen. De meeste schepen komen in het voorjaar vanwege het tulpenseizoen. Maar ook in de zomer en herfst zijn er regelmatig riviercruiseschepen te vinden. Elk schip blijft gemiddeld een dag. De bezoekers komen vooral uit het buitenland. Meestal is er een vast programma in de stad waar de riviercruise aanlegt.

Effect riviercruiseschepen

We willen graag gezamenlijk de maatschappelijke effecten van deze riviercruiseschepen op onze inwoners in kaart brengen. Bureau Ginder doet hier onderzoek naar. Zou u ons willen helpen door een korte vragenlijst (ca. 5-7 minuten) in te vullen? U kunt de vragenlijst vinden via de volgende link: vragenlijst riviercruisetoerisme. Uiteraard worden uw antwoorden anoniem en strikt vertrouwelijk behandeld.

Doel onderzoek

Cruisetoerisme is een snel veranderende vorm van toerisme. Schepen worden groter, luxer en de capaciteit van de schepen neemt toe. Ook het aantal schepen neemt toe. Dit heeft impact op levendigheid en leefbaarheid van de aanleghaven. Met het onderzoek willen de gemeenten meer inzicht krijgen zodat er in de toekomst ook beter kan worden ingespeeld op veranderingen. Bijvoorbeeld door de havens anders in te richten of door meer in te zetten op spreiding van de cruises gedurende het jaar. Ook wordt gekeken hoe de gemeenten economisch gezien meer kunnen profiteren.