Terug naar het overzicht

Werkzaamheden Enkhuizerzand

In het gedeelte van recreatiegebied Enkhuizerzand waar het vakantiepark komt, is begin dit jaar gestart met verschillende werkzaamheden. De bomen zijn gekapt en de betonresten van het oude zwembad zijn verwijderd. De steigers en het puin aan de waterkant worden opgeruimd. De volgende stap is het aanleggen van de bouwweg, het maken van de voorlandkering en het ophogen van de kavels voor de vakantiewoningen.

Kappen bomen

De bomen zijn gekapt en krijgen een tweede leven als plank of in een meubel. De achtergebleven takken zijn versnipperd. Het grootste deel van de houtsnippers is afgevoerd.

Oude zwembad

Op het terrein lag vroeger een buitenbad van de oude gemeentecamping. Daarvan zijn een aantal betonnen brokstukken overgebleven. Er zitten verder geen resten van het zwembad meer in de grond. Van de brokstukken en ander puin worden kleine stukjes puin gemaakt. Dit puin wordt gebruikt voor de ondergrond van de tijdelijke bouwweg langs het terrein.

Voorlandkering en zeilschool

Het vakantiepark moet beschermd worden tegen overstroming. Daarom wordt de oever versterkt met stenen en gaat EuroParcs de kavels voor de vakantiewoningen aan de oever ophogen. De versterkte oever noemen we de voorlandkering. Voordat deze werkzaamheden kunnen beginnen, wordt eerst alle rommel bij de waterkant opgeruimd. Het oude receptiegebouw van de camping is gesloopt. Momenteel worden ook de zeilschool en het strandpaviljoen gesloopt. Deze staan op de plaats waar de voorlandkering komt. De zeilschool en het strandpaviljoen komen op een nieuwe plek bij camping Enkhuizer Strand en de aan te leggen kustboog. Ook het puin van de gesloopte gebouwen wordt gebruikt als ondergrond voor de nieuwe bouwweg.

In de week van 19 februari is gestart met het graven van de sloten die op het terrein komen. De afgegraven grond wordt gebruikt voor het maken van de voorlandkering.

Nest buizerd

EuroParcs houdt rekening met het broedseizoen. In het gebied is een nest van een buizerd. De werkzaamheden in de buurt van het buizerdnest moeten afgerond zijn voordat de buizerd mogelijk weer naar het nest komt. Een ecoloog houdt dit in de gaten. Als de buizerd het nest in gebruik neemt en de werkzaamheden zijn nog niet klaar, dan worden deze uitgesteld.

Bouwweg

De route van de nieuwe bouwweg is afgegraven. Deze ligt in een gebied dat erg nat is. Om de weg droog te houden komt er onder de weg een afvoer voor het grondwater. De weg bestaat straks uit een zandlaag bovenop het afvoersysteem, een laag met kleine stukjes bouwpuin en daarop een laag asfalt. Als de bouwweg klaar is, wordt in de loop van maart een nieuw hek geplaatst langs Sprookjeswonderland.

Wilt u meer informatie over de ontwikkeling van het recreatiegebied en hoe het er uit komt te zien, kijkt u dan op de projectpagina over het Enkhuizerzand.