Algemene plaatselijke verordening

  • geldt voor iedereen binnen gemeente Enkhuizen
  • doel is Enkhuizen netjes en leefbaar te houden
  • beschrijft regels voor bescherming milieu & natuur, collecteren, evenementen, flyeren, hondenbeleid, openbare orde, toezicht horecabedrijven en veiligheid op de weg

Bekijk de apv