Bestemmingsplannen

  • digitaal beschikbaar
  • geeft voor ieder stuk grond aan waarvoor het gebruikt mag worden (wonen, bedrijven, verkeer of groen)
  • door gemeenteraad vastgesteld voor 10 jaar
  • na vaststelling zijn inwoners, ondernemers en gemeente eraan gebonden
  • landelijke website
  • makkelijk zoeken op postcode

www.ruimtelijkeplannen.nl