Besluitenlijst college van burgemeester en wethouders (B&W)

Iedere week vergadert het college van burgemeester en wethouders. Deze vergadering is niet openbaar. De genomen besluiten worden wel openbaar gemaakt. In de vakantieperiode heeft het college minder vergaderingen.

U vindt hier de vijf meest recente besluitenlijsten:

Oudere besluitenlijsten bekijken

Bent u op zoek naar een oude besluitenlijst? Ga naar het webarchief. U kunt zoeken op datum en op trefwoord.

Raadsinformatie en agenda