Financiën

De gemeenteraad stelt jaarlijks de begroting vast. Dit helpt de gemeenteraad bij de uitvoering van haar taken. In de jaarstukken legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad.

Jaarstukken

Begroting

Kadernota

Voorjaarsnota

De voorjaarsnota van 2021 is opgenomen in de Kadernota van dat jaar.

Oudere documenten

Bent u op zoek naar een document wat niet meer op de website staat? Ga dan naar het webarchief. U kunt zoeken op datum en op trefwoord.