Participatieraad

De participatieraad geeft gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over zorg, hulp, werk en inkomen. De leden zijn onafhankelijk en deskundig. Heeft u tips of advies voor verbetering van zorg, werk of inkomen? Geef het door aan de participatieraad.

Commissieleden

 • Nel Rustenburg (voorzitter)
 • Kees Mos (secretaris/vice-voorzitter)
 • Frans Tetteroo (penningmeester) 
 • Selma Commandeur
 • Willem Galle
 • Leonie de Groot
 • Sam Verbeek
 • Ans van Uem

De Participatieraad bestaat uit inwoners van Enkhuizen die meedenken over sociale vraagstukken die spelen binnen Enkhuizen. Als raad zijn we een adviesorgaan van de gemeente, maar zijn we óók onafhankelijk.

Zorg, werk & inkomen

Wij geven gevraagd en ongevraagd advies aan de gemeente over onder andere zorg, hulp, werk en inkomen (Wmo, jeugd- en participatiewet). Daarbij kun je denken aan de volgende beleidsterreinen: voorschoolse educatie en onderwijs, cultuur en bibliotheek, mantelzorg, ouderen, verwarde personen, WerkSaam, jeugd en sport.

Inspiratie

De leden van de Participatieraad zetten hun kennis en ervaring in om goede adviezen uit te brengen die aansluiten bij wat leeft in Enkhuizen. Wij laten ons informeren en inspireren door de inwoners van Enkhuizen. Schroom niet om je ideeën met ons te delen! Ons emailadres is participatieraadenkhuizen@gmail.com.

De Participatieraad komt bijeen in de raadszaal van het stadhuis. De vergaderingen beginnen om 19.30 uur.

Vergaderdata 2022

 • 20 januari
 • 17 februari
 • 17 maart
 • 21 april
 • 16 juni
 • 14 september
 • 20 oktober
 • 17 november
 • 15 december


Besluitenlijsten Participatieraad

Wijkavonden

Jaarverslag

Oudere documenten bekijken

Bent u op zoek naar een document wat niet meer op de website staat? Ga dan naar het webarchief. U kunt zoeken op datum en op trefwoord.