Samenstelling van de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Enkhuizen en bestaat uit 17 leden, verdeeld over 10 fracties.

Raadsgriffier

De griffier ondersteunt de gemeenteraad. Inwoners en andere belangstellenden kunnen bij de griffier terecht voor vragen over vergaderingen of het toezenden van informatie aan de raad.