Samenstelling van de gemeenteraad

De gemeenteraad vertegenwoordigt de inwoners van de gemeente Enkhuizen en bestaat uit 17 leden, verdeeld over 10 fracties.

Raadsgriffier