Uw invloed op de raad

Voorafgaand aan elke commissievergadering wordt een rondetafelgesprek gehouden van maximaal een uur. Inwoners, bedrijven en instellingen kunnen dan het woord voeren over onderwerpen die op de agenda staan, maar zij kunnen ook eigen onderwerpen aandragen.

Er vindt geen debat plaats. De bedoeling is dat commissieleden informatie ophalen ter voorbereiding op de besluitvorming die in de vergaderingen van de raad plaatsvindt.

Kenmerken van de gesprekken

 • de gesprekken geven meer ruimte dan het traditionele inspreken
 • informele setting
 • dat betekent dat het gesprek niet tijdens de commissievergadering plaatsvindt, maar daaraan voorafgaand, vanaf 20.00 tot uiterlijk 21.00 uur
 • wie wat te zeggen heeft wordt uitgenodigd aan tafel
 • onderwerpen die niet op de agenda staan, uiterlijk om 12.00 uur aanmelden bij de griffier
 • er is ruimte aan tafel, want per fractie zit slechts een vertegenwoordiger aan tafel
 • per onderwerp is het verantwoordelijke collegelid aanwezig
 • gesprek mag gaan over geagendeerde onderwerpen, maar juist ook over niet-geagendeerde onderwerpen (die het beleidsveld van de commissie betreffen)
 • doel: de raads- en commissieleden halen informatie op
 • geen discussie, maar gesprek
 • verwachtingen managen: wij komen bij u ophalen, maar wij nemen uiteindelijk het besluit
 • per onderwerp maximaal 30 minuten
 • zijn er meer onderwerpen, dan wordt de tijd verdeeld over maximaal een uur
 • de voorzitter heeft altijd de bevoegdheid om in te korten
 • geen herhaling van eerdere gesprekken, geen gesprekken indien beroep of bezwaar open staat of indien het klachtrecht van toepassing is en geen gesprekken over personen

Tijdens de raadsvergadering is er nog steeds de mogelijkheid om, gedurende 5 minuten, de raad toe te spreken over niet-geagendeerde onderwerpen.

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheden neemt u dan contact op met de griffier, Peter Pels, telefonisch bereikbaar op 06 2964 9112.

Burgerinitiatief – een onderwerp op de agenda zetten

Een burgerinitiatief geeft u als inwoner de mogelijkheid om een voorstel op de politieke agenda te krijgen. Omdat het initiatief niet bij de politiek maar bij de inwoners zelf ligt, vergroot het de democratische betrokkenheid van inwoners.

Waar een burgerinitiatief aan moet voldoen:

 • schriftelijk en gemotiveerd verzoek aan de raad om te vergaderen en te besluiten over een voorstel van inwoner(s)
 • voorstel gaat over een onderwerp waarover de raad mag beslissen (bevoegdheid heeft) en dat niet is uitgesloten volgens de verordening burgerinitiatief
 • voorstel moet samen met een handtekeningenlijst worden ingediend

Wilt u gebruik maken van de mogelijkheden neemt u dan contact op met de griffier, Peter Pels, telefonisch bereikbaar op 06 2964 9112.