Stempas kwijt of niet ontvangen?

Als u geen stempas meer heeft dan kunt u een vervangende stempas aanvragen in de gemeente waar u op 30 januari 2023 stond ingeschreven. Het aanvragen van een nieuwe stempas kan via de website van de gemeente Enkhuizen. De digitale of schriftelijke aanvraag moet uiterlijk 10 maart 2023 zijn ontvangen door de gemeente.

Als schriftelijk aanvragen geen mogelijkheid meer is dan kunt u tot 14 maart, 12.00 uur op het stadskantoor een aanvraag doen. Voor de aanvraag op het stadskantoor belt u eerst met telefoonnummer 140228. Vergeet bij de aanvraag uw geldige identiteitsbewijs niet mee te nemen.

Nieuw volgnummer

De vervangende stempas heeft een nieuw volgnummer. Het volgnummer van de stempas die u niet meer heeft, wordt geregistreerd in het register van onbruikbare stempassen. Dit register heeft ieder stembureau tot zijn beschikking. U kunt dus niet meer stemmen met uw oude stempas mocht u deze toch nog terugvinden.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op.