Belastingen algemeen

Iedereen die in de gemeente woont, een bedrijf heeft of eigenaar is van een pand, ontvangt elk jaar een aanslag voor gemeentelijke belastingen. Hierop staat:

 • welke belastingen u aan de gemeente moet betalen
 • hoe hoog de bedragen zijn
 • hoe en wanneer u betaalt
 • wat de nieuwe WOZ-waarde is van uw pand

Heeft u zich aangemeld bij de online berichtenbox van MijnOverheid? Dan ontvangt u het aanslagbiljet voor de gemeentelijke belastingen 2024 alleen digitaal. Anders ontvangt u een brief per post.

Het rekeningnummer waar u naar overmaakt is: IBAN: NL20 BNGH 0285 1039 46

Hieronder vindt u antwoord op veel gestelde vragen over gemeentelijke belastingen.

Liever persoonlijk een vraag stellen?

Heeft u vragen? Neem dan telefonisch contact op via 14 0228

Hier vindt u een overzicht van meest voorkomende tarieven voor de belastingen die worden geheven in de gemeente Enkhuizen:

De verordeningen van de afgelopen 3 jaar zijn te vinden via de website van Rijksoverheid met alle officiële publicaties van Nederland

 • automatisch gemeentelijke belastingen betalen in 10 maandelijkse termijnen
 • meteen aanvragen met DigiD
 • rekeningnummer wijzigen met DigiD
 • geen DigiD? Vraag dan telefonisch een machtigingskaart aan

U kunt automatisch betalen aanvragen, wijzigingen of stopzetten door in te loggen met DigiD.

Of bel 14 0228 en vraag een machtigingskaart aan.

Welke soorten belasting kunnen met een automatische incasso worden betaald?

U kunt een machtiging voor automatische incasso afgeven voor:

 • onroerendezaakbelasting (OZB)
 • afvalstoffenheffing
 • rioolheffing
 • reinigingsrecht

Meer informatie

Bij automatische incasso schrijven wij de belasting in 10 maandelijkse termijnen af. De eerste termijn wordt 1 maand na de dagtekening van de aanslag op de laatste dag van de maand van uw rekening afgeschreven. Tenzij dit valt in het weekend. In dat geval wordt het de laatste werkdag van de maand geïncasseerd.

Incasso stopzetten?

U kunt de incasso op elk gewenst moment stopzetten. U moet dan wel het eventueel nog resterende bedrag betalen.

U stopt de incasso met DigiD, klik op de knop hierboven.

Of stuur de rode (intrekken) machtigingskaart op, aan te vragen bij het Klant contact centrum op telefoon 014 0228

Wilt u een betalingsregeling aanvragen dan kunt u dit doen door in te loggen met DigiD. 

Indien u geen toegang heeft tot DigiD of E-herkenning, kunt u het formulier ook opvragen bij het Klantcontactcentrum via 14 0228

 • Eénpersoonshuishouden € 348,00
 • Meerpersoonshuishouden € 432,00

In Enkhuizen betaalt u geen hondenbelasting.

 • Rioolheffing woning € 109,55
 • Rioolheffing gebruik € 80,00
 • Rioolheffing percelen lager waarvan een vastgestelde WOZ-waarde lager is dan €25.000 € 11,75
 • Eigenaren van woningen € 0,0990% van de WOZ-waarde
 • Eigenaren van niet-woningen € 0,4555% van de WOZ-waarde
 • Gebruikers van niet-woningen € 0,3775% van de WOZ-waarde

Bent u het niet eens met uw aanslag en wilt u bezwaar maken? Voordat u de stap zet om officieel bezwaar in te dienen, kunt u bij vragen contact met ons opnemen via 140228 of per e-mail.

 

 

Hoe lang duurt het voordat ik een beslissing krijg op mijn bezwaar?

De gemeente heeft tot het einde van het belastingjaar de tijd om uitspraak te doen over uw bezwaar. Hoewel deze periode de maximale termijn is, streven wij ernaar om dit proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Ons doel is om uw bezwaar zo snel mogelijk te behandelen en hierop een uitspraak te doen..

Moet ik de belasting betalen als ik bezwaar heb ingediend?

Ja, u moet het bedrag op uw aanslagbiljet altijd te betalen, zelfs als u bezwaar hebt ingediend. Het is belangrijk om de verschuldigde belasting op tijd te voldoen om eventuele vertragingen of extra kosten te voorkomen.

Indien uw bezwaar gegrond blijkt te zijn, wordt een eventueel te veel betaald bedrag aan u terugbetaald. Het betalen van de belasting op tijd voorkomt mogelijke ongemakken en zorgt ervoor dat u voldoet aan de betalingsverplichtingen.

Kan ik uitstel van betaling krijgen?

Als u bezwaar heeft ingediend en uitstel van betaling wenst voor het betwiste bedrag, kunt u dit aanvragen door een e-mail of brief te sturen naar de gemeente, gericht aan het team Belastingen. Wij adviseren u om tijdig contact met ons op te nemen om de nodige regelingen te treffen.