Forensenbelasting

  • de forensenbelasting dient ertoe om mensen die relatief veel in een gemeente verblijven, maar geen ingezetene zijn van deze gemeente, mee te laten betalen aan voorzieningen in die gemeente
  • het doel is niet om kosten voor deze voorzieningen één op één te verhalen, maar juist om een bijdrage te vragen aan het algemene voorzieningenniveau van de gemeente. Deze belasting wordt geheven van personen die op meer dan negentig dagen in een jaar voor zichzelf of voor hun gezin een gemeubileerde woning tot hun beschikking hebben, zonder dat zij in die gemeente hoofdverblijf hebben
  • forensenbelasting wordt niet alleen geheven voor een vakantiewoning, vakantiehuisje of chalet (al dan niet op een bungalow-, vakantie- of recreatiepark), maar ook voor een tweede woning. Ook bij een woonboot of stacaravan kan voor de forensenbelasting sprake zijn van een ‘gemeubileerde woning’

De belasting bedraagt per woning € 673,00 per jaar.