Roerende zaakbelasting (RZB)

 • roerende zaakbelasting (RZB) is een gemeentelijke belasting op roerende woon- en bedrijfsruimte
 • roerende woon- en bedrijfsruimten zijn ruimten die duurzaam aan een plaats verbonden zijn en dienen tot permanente bewoning of gebruik. Voorbeelden hiervan zijn woonschepen

Voor wie geldt de roerende zaakbelasting?

 • de roerende zaakbelasting (RZB) bestaat uit 2 soorten belasting: een eigenaren- en een gebruikersbelasting.
 • de eigenarenbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar bij het kadaster geregistreerd staat als eigenaar van de woon- of bedrijfsruimte.
 • de gebruikersbelasting wordt opgelegd aan degene die op 1 januari van het belastingjaar een roerende bedrijfsruimte gebruikt. Gebruikers van een roerende woonruimte betalen geen roerende zaakbelasting (RZB)

Hoogte van de aanslag

 • de gemeente stelt jaarlijks voor zowel de eigenarenbelasting als de gebruikersbelasting een percentage van de waarde vast.
 • dit percentage bepaalt de hoogte van de aanslag RZB.
 • als u in de loop van het jaar de huur opzegt of het pand verkoopt, moet u toch voor het hele jaar RZB betalen.
 • bij de verkoop van woningen zorgt de notaris er vaak voor dat de RZB wordt verrekend met de nieuwe eigenaar.

U betaalt een percentage over de economische waarde:

Gebruikersbelasting: € 0,3775%

Eigenarenbelasting:

 • voor roerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen € 0,0990%
 • voor roerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen € 0,4555%