WOZ

WOZ staat voor Wet Waardering Onroerende Zaken. De WOZ-waarde van een huis is de geschatte marktwaarde op 1 januari van het vorige jaar. Op deze pagina vindt u informatie over:

 • aanslag en taxatieverslag WOZ inzien
 • bezwaar maken tegen de beschikking WOZ
 • WOZ-waarden woningen openbaar

U kunt hieronder klikken om de informatie uit te vouwen.

 • taxatieverslag en aanslagbiljet online inzien via beveiligde verbinding
 • u moet een aanslag/beschikking hebben ontvangen
 • alleen op te vragen door de persoon aan wie de beschikking of aanslag is gericht
 • voor woningen alleen met DigiD

U kunt uw WOZ online inzien door in te loggen met DigiD.


Voor de onroerendezaakbelasting 2021 wordt de waarde van uw pand op de peildatum 1 januari 2020 gebruikt.

WOZ inzien voor bedrijven en niet natuurlijke personen

Neem contact op met de gemeente: (0228) 360 100

De gemeente stelt elk jaar de waarde vast van alle onroerende zaken in de gemeente. De waarde van uw woning of bedrijfsgebouw zoals een kantoor of winkel staat in de WOZ-beschikking. U vindt de WOZ-beschikking op uw aanslag onroerendezaakbelasting (OZB).

De waardepeildatum van de WOZ-beschikking is 1 januari van het voorafgaande jaar.

Bezwaar maken 

 • als u het niet eens bent met de vastgestelde waarde van uw woning of bedrijfspand
 • binnen zes weken na de datum die op het aanslagbiljet staat
 • te laat ontvangen bezwaar wordt niet behandeld. Het bezwaarschrift is dan niet-ontvankelijk
 • er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een bezwaar
 • ook als u bezwaar maakt, moet u de aanslag onroerendezaakbelasting (OZB) betalen
 • u kunt uitstel van betaling aanvragen
 • is uw bezwaar gegrond? Dan betalen wij de OZB die u onterecht hebt betaald terug.
 • de gemeente heeft één jaar de tijd om uw bezwaar te behandelen. Wij streven ernaar uw bezwaar zo spoedig mogelijk af te handelen
 • meteen online met DigiD of schriftelijk

U kunt online uw bezwaar indienen door in te loggen met DigiD.

Maakt u liever schriftelijk bezwaar?

U kunt zelf een bezwaarschrift schrijven. In uw bezwaarschrift moet dan staan:

 • naam en adres
 • datum
 • ondertekening
 • duidelijke reden waarom u het niet eens bent met de opgelegde aanslag. Voeg eventueel
  foto’s, offertes, tekeningen, een machtiging of andere bijlagen toe
 • tegen welk besluit is uw bezwaar gericht?
 • aanslagnummer, beschikkingsnummer en adres van de woning of het bedrijfspand in
  kwestie

Stuur uw bezwaarschrift naar:

Afdeling Financiën en Belastingen
Gemeente Enkhuizen
Postbus 11
1601 AA  Enkhuizen

Handige links en contact

Op de websites van de waarderingskamer en Rijksoverheid vindt u alle informatie over de Wet WOZ en de waardering van uw onroerende zaak.

 • voor informatie over de aanslag OZB en WOZ-beschikking kunt u per e-mail contact opnemen met stadhuis@enkhuizen.nl
 • wij streven er naar uw vragen binnen twee werkdagen te beantwoorden
 • u kunt ons ook bellen met uw vragen op (0228) 360 100
 • wilt u liever langskomen? Maak dan een afspraak via telefoon (0228) 360 100
 • de WOZ waarde van woningen zijn raadpleegbaar in het WOZ Waardeloket, dit is een website van de Rijksoverheid voor heel Nederland
 • alle adressen zijn op te vragen. Als het gevonden adres een woning is krijgt u de waarde te zien
 • er is een maximum aantal per dag ingesteld in deze voorziening