Inburgeren

Mensen die in Nederland komen wonen moeten inburgeren. In Nederland zijn daar afspraken over gemaakt. De afspraken staan in de Wet inburgering.

Inburgeren betekent:

 • Nederlands begrijpen, spreken, lezen en schrijven
 • weten hoe we in Nederland met elkaar samenleven

U sluit uw inburgeringsplicht af met een inburgeringsexamen. Hiervoor moet u slagen.

Kijk voor meer informatie op de website van  DUO inburgeren

U moet inburgeren  als u:

 • 18 jaar of ouder bent
 • u komt van buiten de Europese Unie in Nederland wonen. Dit geldt ook als u de Turkse nationaliteit heeft. Meer informatie kunt u lezen op de website van de Rijksoverheid
 • een brief van DUO ontvangt waarin staat dat u verplicht moet inburgeren
 • u bent jonger dan 18 jaar
 • u bent gepensioneerd
 • u hebt een paspoort van een land in de Europese Unie of van Zwitserland, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein. Of, u bent familie bent van iemand met zo’n paspoort
 • u bent 8 jaar of langer in Nederland naar school geweest voor uw 16e jaar
 • u hebt een psychische, lichamelijke verstandelijke beperking
 • u hebt Nederlandse diploma’s of bewijzen dat u een opleiding in de Nederlandse taal doet of hebt gedaan
 • u komt tijdelijk naar Nederland voor studie of werk

DUO informeert u over uw inburgeringsplicht? DUO controleert of u op tijd uw diploma behaalt. Voor meer informatie kijkt u op de website van DUO inburgeren

Informatie over scholen vindt u op de website Ik wil inburgeren.

 • u leert de Nederlandse taal en leert hoe mensen in Nederland leven, wonen en werken. Dit leert u door een leerroute te volgen. Na het afsluiten van deze leerroute doet u examens of u heeft een eindgesprek met de gemeente
 • u leert wat belangrijk is in Nederland en hoe u kunt leven in Nederland zodat u sneller kunt meedoen en betere kansen heeft om werk te krijgen. Dit leert u tijdens het participatieverklaringstraject
 • u leert hoe u in Nederland werk kunt vinden. Dit leert u (meestal) tijdens de Module Arbeidsmarkt en Participatie. Hiervoor kunt u bijvoorbeeld een werkstage of vrijwilligerswerk doen

De participatieverklaring is een onderdeel van uw inburgering. Moet u inburgeren en bent u op of na 1 oktober 2017 in gemeente Enkhuizen komen wonen? Dan bent u ook verplicht om te leren wat belangrijk is in Nederland. De gemeente stuurt u een brief over wat u moet doen en leren.

DUO geeft uw gegevens aan de gemeente door, als u een participatieverklaring moet tekenen.

Meer informatie over de kosten leest u op de website van DUO inburgeren

Inburgeren is verplicht. U moet slagen voor het inburgeringsexamen. Werkt u niet mee? Dan kunt u een boete krijgen. Het kan zelfs gevolgen hebben voor uw verblijfsvergunning. U hoeft geen examen te doen als u een vrijstelling hebt.