Verklaring (bewijs) van in leven zijn

Met een verklaring (bewijs) van in leven zijn kunt u schriftelijk bewijzen dat u op het moment van afgifte in leven bent. Verzekering en pensioenfondsen vragen vaak om deze verklaring (bewijs) als u in aanmerking komt voor een uitkering. U kunt de verklaring van in leven zijn aanvragen via Digid via onderstaande knop. Na uw aanvraag via DigiD wordt het Bewijs van in leven zijn (voor gebruik in Nederland) binnen 5 werkdagen per post verstuurd.

Bij aanvraag aan de balie krijgt u het meteen mee. U moet wel eerst een afspraak maken.

€ 10,45

  • een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
  • uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag
  • bij machtiging: het ingevulde machtigingsformulier bewijs van in leven zijn (pdf, 184 kB), kopie van een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager en gemachtigde
  • vraagt u een verklaring (bewijs) van in leven zijn aan voor een pensioenuitkering, dan heeft u een bewijsstuk (originele brief van het pensioenfonds) nodig

Met een Attestatie de vita kunt u in het buitenland aantonen dat u in leven bent. Dit is bijvoorbeeld van belang als u recht hebt op een pensioen dat uitgekeerd wordt door een buitenlandse instantie. Een Attestatie de vita kunt u hier aanvragen.