Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een bewijs van goed gedrag. Werkgevers of instanties kunnen daar om vragen. Bijvoorbeeld als u in de kinderopvang of het onderwijs gaat werken. Maar ook als u een wapenvergunning aanvraagt. De minister van Veiligheid en Justitie geeft deze verklaring af.

Een organisatie of uw werkgever kan online een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen. U hoeft dan niet naar de gemeente te komen om de aanvraag in te dienen. Voor vrijwilligers kan dit via de website Gratis VOG.

Regelt de organisatie of werkgever het aanvragen van een VOG niet? Dan vraagt u een VOG aan door een van onderstaande aanvraagformulieren in vullen.

U maakt daarna een afspraak en neemt het ingevulde formulier mee. Dit kan alleen als u staat ingeschreven in de gemeente Enkhuizen.

Let op: bij het maken van een afspraak kiest u als product voor ‘Verklaring omtrent het gedrag’

Vragen over uw VOG aanvraag kunt u stellen aan de Dienst Justis.

 • de Verklaring omtrent het gedrag kost € 41,35 aan de balie
 • aanvragen via Dienst Justis kost € 33,85. zie www.justis.nl
 • voor vrijwilligers is een VOG gratis digitaal aan te vragen (de instantie waar de vrijwilliger voor werkt moet deze aanvragen)
 • een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart
 • uw pinpas of contant geld. U betaalt direct bij de aanvraag
 • het ingevulde aanvraagformulier VOG NP of VOG RP of VOG Kinderopvang

Wij sturen uw aanvraag door naar Dienst Justis.

 • VOG Natuurlijke personen: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag
 • VOG Rechtspersonen: binnen 8 weken na ontvangst van uw aanvraag
 • VOG Kinderopvang: binnen 4 weken na ontvangst van uw aanvraag

Dat kan als u deze persoon machtigt. De gemachtigde vraagt de VOG dan namens u aan bij de gemeente waar u staat ingeschreven in de Basisregistratie personen (BRP). U vult hiervoor het aanvraagformulier VOG NP aanvraag in. Bij het indienen van de aanvraag moet de gemachtigde de volgende stukken meenemen:

 • een volledig ingevuld aanvraagformulier
 • een machtigingsbrief (een brief waarin u aangeeft wie u machtigt om namens u deze aanvraag in te dienen; geef hierin ook aan op welk postadres u de VOG wilt ontvangen)
 • een kopie van uw identiteitsbewijs (bijvoorbeeld een paspoort)
 • een identiteitsbewijs van de degene die u heeft gemachtigd
 • een bedrag van  € 41,35