Stadsteam

De gemeente Enkhuizen wil zorg en ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk lokaal organiseren.

De rol van de gemeente

 • voert taken op gebied van jeugdzorg en wmo uit
 • werkt hiervoor samen met deskundigen
 • bij een complexe zorgvraag kan het Stadsteam ingeschakeld worden
 • in het Stadsteam zitten allerlei hulpverleners

Het motto is hierbij: één huishouden, één plan, één aanpak. Door deze samenwerking wordt snel de juiste hulp gevonden.

Het Stadsteam valt onder de stichting ‘Iedereen Telt Mee’ en is een team van professionals met verschillende kennis en ervaring. Het Stadsteam biedt ondersteuning voor de inwoners (0-100 jaar) van de gemeente Enkhuizen, waarbij sprake is van problemen op meerdere gebieden tegelijk. Het Stadsteam bestaat uit verschillende disciplines:

 • uitvoerend werkers
 • gedragswetenschapper
 • administratieve kracht
 • budgetcoach en coördinator

Inwoners kunnen bij het Stadsteam terecht met vragen over:

 • Jeugd- en Opvoedproblematiek
 • Bemoeizorg
 • Licht verstandelijke beperking
 • Psychiatrie / Verslaving
 • Veiligheid
  Budgetcoac

Het Stadsteam is een team van professionals die ondersteuning bieden aan inwoners van Enkhuizen. Het Stadsteam kijkt met u wat er nodig is en maakt samen met u een plan van aanpak om u verder te ondersteunen.

Ondersteuning

Ondersteuning kan zowel vanuit het Stadsteam als een andere organisatie worden geboden. U kunt het stadsteam bereiken via een verwijzer. Verwijzers zijn: huisarts, onderwijs, GGD, maatschappelijk werk, politie, wijkverpleegkundige, de woningbouwvereniging, consulent WMO/jeugd.

U kunt het Stadsteam niet zelf direct bereiken.

Het Stadsteam houdt digitaal een inhoudelijk dossier bij. Dit dossier is alleen inzichtelijk voor medewerkers van het Stadsteam en voor u. Het uitwisselen van gegevens vindt alleen plaats wanneer het noodzakelijk is en altijd na overleg met u.

Wilt u uw dossier inzien? Dan kunt u contact opnemen met de  functionaris van de stichting ‘Iedereen Telt
Mee’. U mailt hiervoor naar: fg@sed-wf.nl

Het aanmelden kan alleen door hulpverleners (uw huisarts, het onderwijs, de GGD, het maatschappelijk werk, de woningbouwvereniging, de wijkagent of een andere professional).

U vult samen met de verwijzer dit online formulier in. De verwijzer mailt het formulier naar het Stadsteam.

Professionals die werkzaam zijn in de zorg, welzijn of het onderwijs kunnen voor overleg direct contact opnemen met het Stadsteam.

Wanneer u niet tevreden bent of een klacht heeft dan kunt u dit bespreken met de medewerker van het Stadsteam. Als u hierna niet tevreden bent of uw klacht blijft, dan kunt u contact opnemen met de coördinator van het Stadsteam. U kunt uw verzoek hiervoor sturen naar stadsteam@enkhuizen.nl

Uw klacht wordt intern behandeld. Mocht uw klacht hierna blijven bestaan, dan kunt u de officiële klachtenprocedure volgen.