Stadsteam

De gemeente Enkhuizen wil zorg en ondersteuning voor inwoners zoveel mogelijk lokaal organiseren.

De rol van de gemeente

  • voert taken op gebied van jeugdzorg en wmo uit
  • werkt hiervoor samen met deskundigen
  • bij een complexe zorgvraag kan het Stadsteam ingeschakeld worden
  • in het Stadsteam zitten allerlei hulpverleners

Het motto is hierbij: één huishouden, één plan, één aanpak. Door deze samenwerking wordt snel de juiste hulp gevonden.

Voor meer informatie kun u de folder Stadsteam voor inwoners (pdf 179 kb) lezen.

Het aanmelden kan alleen door hulpverleners (uw huisarts, het onderwijs, de GGD, het maatschappelijk werk, de woningbouwvereniging, de wijkagent of een andere professional).

U vind samen met de verwijzer dit online formulier in. De verwijzer mailt het formulier naar het Stadsteam.

 

Professionals die werkzaam zijn in de zorg, welzijn of het onderwijs kunnen voor overleg direct contact opnemen met het Stadsteam.