Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

De Wmo regelt hulp, ondersteuning en voorzieningen voor inwoners zodat zij:

  • mee kunnen blijven doen in de maatschappij
  • zoveel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen

Als u wilt weten wat de gemeente voor u kan doen, neem dan contact met ons op via telefoon (0228) 360 100 (op werkdagen van 8.30 tot 12.00 uur) of via het contactformulier.

De Wmo-consulent van de gemeente gaat met u in gesprek om uw situatie te onderzoeken.
Hoe dit gebeurt leest u in de folder Wmo Enkhuizen.

Proef met dagbestedingsactiviteiten

Bent u of kent u een inwoner van Enkhuizen en heeft u hulp nodig bij het zinvol invullen de dag? Heeft u moeite met structuur vinden in de dag? Onder bepaalde voorwaarden kunt u zich dan direct melden bij een van de vier organisaties voor dagbesteding in Enkhuizen. Zij toetsten zelf of u dagbesteding nodig heeft en welk aanbod het best bij u past. Deze nieuwe manier van werken is een proef van de gemeente Enkhuizen en haar samenwerkingspartners, die loopt tot en met december 2023.

Kijk voor meer informatie op de pagina Proef met dagbestedingsactiviteiten.

U kunt zich voor de Wmo melden als u hulp nodig heeft in het dagelijks leven zoals bij het schoonhouden van uw huis, het doen van boodschappen, het ontmoeten van andere mensen, het meedoen aan activiteiten in de buurt, etc.

In gesprek

Het gesprek is bedoeld om in kaart te brengen welke beperkingen u dagelijks ervaart en om te onderzoeken wat een passende oplossing voor u is. De Wmo medewerker kijkt samen met u naar uw eigen mogelijkheden en waar u hulp bij nodig heeft. Als u niet meer zelfstandig kunt wonen en leven, kan gezorgd worden voor allerlei vormen van ondersteuning. Daarbij wordt gekeken naar uw eigen mogelijkheden (ook wel “eigen kracht” genoemd). Als u ondersteuning nodig heeft, moet u eerst proberen dat in uw eigen omgeving te regelen, lukt dat niet dan kan de gemeente u aan een oplossing helpen.

Regelingen en verordeningen via zoekdienst.overheid.nl

De gemeente Enkhuizen biedt gratis informatie en advies aan inwoners die een hulpvraag hebben over zorg. Het gaat om informatie en advies op het gebied van maatschappelijke ondersteuning, (preventieve) zorg, jeugdzorg, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen.

U vindt hier meer informatie over de gratis cliëntondersteuning Enkhuizen 2020 (pdf, 25 kb). 

Wanneer betaalt u een eigen bijdrage Wmo?

U betaalt een eigen bijdrage voor ondersteuning op maat. Bijvoorbeeld voor hulp bij het huishouden, een scootmobiel of voor woningaanpassingen zoals een traplift.
U betaalt ook een eigen bijdrage voor zorg die u betaalt met een persoonsgebonden budget (pgb).
De berekening van de eigen bijdrage voor beschermd wonen blijft hetzelfde.

Goed om te weten:

  • u betaalt maximaal € 19,- per 4 weken. Dit is onafhankelijk van uw inkomen of vermogen
  • bent u getrouwd of heeft u een partner? En is één van u jonger dan 66 jaar en 4 maanden (AOW-leeftijd)? Dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen
  • u betaalt de eigen bijdrage aan het Centraal Administratiekantoor (CAK)
  • het CAK berekent de hoogte van de eigen bijdrage. Wilt u meer informatie, bel dan het CAK: 0800 1925 of bezoek de website www.hetcak.nl

Vergoeding

Bij sommige aanvullende zorgverzekeringen kunt u de eigen bijdrage (deels) terugkrijgen van uw zorgverzekeraar. Wilt u meer weten? Neem dan contact op met uw zorgverzekeraar.
Heeft u recht op bijstand? Dan kunt u voor de eigen bijdrage bijzondere bijstand aanvragen bij de gemeente.