Hulp voor ouders en opvoeders

 
  • voor vragen over opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij onze jeugdconsulent
  • bestemd voor kinderen van 0 tot 23 jaar en hun ouders
  • informatie over gezondheid, ontwikkeling en opvoeden
  • informatie over omgaan met kinderen, pubers en jongeren

Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord
De Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord is er voor kinderen en jeugdigen met een psychische, sociale of verstandelijke kwetsbaarheid die direct deskundige hulp of zorg nodig hebben. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via (088) 777 888 7

Handige websites waar u veel informatie kunt vinden over opvoeden en opgroeien:

Recht op een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon hebben:

  • (pleeg)kinderen
  • (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp

Het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) geeft gratis ondersteuning.  De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten of van wijk- of jeugdteams.

Waar is het AKJ voor?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met de hulpverlener van het wijk- of jeugdteam, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het wijk- of jeugdteam.