Hulp voor ouders en opvoeders

Heeft u of uw kind hulp nodig op het gebied van opvoeding en opgroeien? Dan kunt u daarvoor contact opnemen met onze jeugdconsulent. 
Soms krijgt u advies, waar u gelijk terecht kunt met uw hulpvraag. Soms is een gesprek en meer onderzoek nodig om een passend advies te geven. U doet in dat geval een aanvraag in het kader van de Jeugdwet.  

Hulpvraag

De consulent bespreekt uw hulpvraag en stelt vragen op verschillende gebieden om een goed beeld te krijgen van het probleem. Samen vult u een perspectiefplan in. Na het gesprek doet een consulent vaak nog nader onderzoek. Uiteindelijk adviseert de consulent wat voor oplossing er mogelijk is voor uw probleem en op welke manier er eventueel hulp kan worden ingezet. Dit kan hulp zijn vanuit uw eigen huishouden (eigen kracht), uit uw netwerk, een voorliggende of algemene voorziening of via een maatwerkvoorziening vanuit de gemeente. 

  • voor vragen over problemen en hulp bij opvoeden en opgroeien kunt u terecht bij onze jeugdconsulent
  • bestemd voor kinderen van 0 tot 18 jaar (in sommige gevallen tot 23 jaar) en hun ouders

U kunt dagelijks bellen tussen 10.00 en 12.00 uur. Op een ander tijdstip bellen is ook mogelijk maar in dat geval zal er een terugbelverzoek worden gemaakt. U wordt dan zo snel mogelijk teruggebeld.

Wilt u gebruik maken van een inloopspreekuur met een vraag over uzelf, uw gezin of uw relatie/scheiding? Kijk dan ook eens op de website van Mee&deWering waar een maatschappelijk werker voor u klaar staat.

Voor tips en advies op het gebied van opvoeden en opgroeien kunt u contact opnemen met de GGD. Ook kunt u als ouder terecht met vragen via wekelijkse inloopspreekuren en ontmoetingsochtenden. Kijk voor meer informatie op onze website.

Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord
De Crisisdienst Jeugd Noord-Holland-Noord is er voor kinderen en jeugdigen met een psychische, sociale of verstandelijke kwetsbaarheid die direct deskundige hulp of zorg nodig hebben. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar via (088) 777 888 7

Handige websites waar u veel informatie kunt vinden over opvoeden en opgroeien:

Recht op een (onafhankelijk) vertrouwenspersoon hebben:

  • (pleeg)kinderen
  • (pleeg- of groot)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp

Het Advies en Klachtenbureau Jeugdzorg (AKJ) geeft gratis ondersteuning.  De vertrouwenspersonen van het AKJ zijn niet in dienst van gemeenten of van wijk- of jeugdteams.

Waar is het AKJ voor?
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uitkomt met de hulpverlener van het wijk- of jeugdteam, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met het wijk- of jeugdteam.