Spreekuren Jeugdgezondheidszorg

Binnen het netwerk van professionals kunnen verzorgers/opvoeders en jeugdigen terecht met vragen over opvoeden en opgroeien, zowel thuis als op school. Ook kunnen ouders terecht met hun vragen via wekelijkse inloopspreekuren en ontmoetingsochtenden zoals “Koffie met een rietje”; een ontmoetingsochtend voor ouders met kinderen van verschillende herkomst. Hierbij schuift wekelijks de Jeugdverpleegkundige aan.

Regelmatig worden er bijeenkomsten georganiseerd in het kader van opvoeden en opgroeien. Weerbaarheid en omgaan met groepsdruk zijn hierin terugkomende thema’s. De bijeenkomsten worden zoveel mogelijk georganiseerd op de scholen, zowel op het primair als voorgezet onderwijs, in de Bonte Veer, IJsselzand en jongerencentrum Cayen.

Spreekuur opvoeding en ontwikkeling 0-19 jaar (op afspraak)

De jeugdverpleegkundige:

  • biedt gratis gesprekken
  • kijkt samen met u welke oplossing het beste is
  • werkt met de “positief opvoeden” Triple P methode
  • schakelt wanneer nodig ander hulp in

Afspraak maken:

  • in overleg met u wordt locatie gekozen. Dit kan bijvoorbeeld op school of bij u thuis
  • telefonisch: op werkdagen tussen 8:30 en 16:30 belt u met GGD Hollands Noorden Jeugdgezondheidszorg, tel: (088) 010 055 5
  • online via het contactformulier op de website van GGD Hollands Noorden.

Inloopspreekuur consultatiebureau 0-4 jaar

  • iedere dinsdag van 13.30 tot 14.30 uur. Een afspraak is niet nodig.

Elke donderdagochtend van 10.00 tot 11.30 uur onder het genot van koffie, thee en limonade (met een rietje) ontmoeten ouders elkaar om ervaringen uit te wisselen (bijv. over opvoeden).
De locatie is de Bonte Veer, Wielewaal 1.

Vanuit het CJG /GGD HN is een jeugdverpleegkundige aanwezig om eventuele opgroei- en opvoedvragen te kunnen beantwoorden. Aanmelden of een afspraak maken is niet nodig.

Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de front office via 088-0075000
(bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur)

Meer informatie
Kijk op de website van MEE & de Wering of bel met (0229) 282 020.