Vrijwilligers

 • u zoekt vrijwilligerswerk
 • u zoekt een vrijwilliger
 • u zoekt een maatschappelijke stage
 • inwoners kunnen contact opnemen met het Vrijwilligerspunt

Het vrijwilligerspunt helpt organisaties met de volgende zaken:

 • vinden van nieuwe vrijwilligers
 • persoonlijk advies over vrijwilligersbeleid
 • aanvragen van subsidies en/ of fondsenwerving
 • bemiddelen van Maatschappelijke stagiaires naar de organisatie
 • organisaties professioneler maken door cursussen en trainingen
 • organisaties ondersteunen bij klussen waar u niet aan toe komt via NL Doet of de Maatschappelijke Beursvloer
 • alles over vrijwilligerswerk waar u vragen over heeft

Het Vrijwilligerspunt heeft een vacaturebank voor het vrijwilligerswerk in de regio. U vindt hier het aanbod van verschillende soorten werk.

De gemeente heeft een verzekering voor vrijwilligers en mantelzorgers, die de risico’s van (vrijwilligers)werk zo goed mogelijk afdekt. Alle informatie staat in de informatiebrochure. De verzekering is voor vrijwilligers en mantelzorgers die ‘in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang wordt gediend’.

Ga voor meer informatie naar de website van VNG Vrijwilligersverzekering

Heeft u schade, vul dan het schadeformulier (pdf, 80 kb) in en stuur het op naar de gemeente Enkhuizen afdeling Juridische zaken. Wij sturen de claim dan digitaal door naar de verzekeraar.

U vindt hier onze contactgegevens.

Meld vrijwilligers aan voor een vrijwilligersspeld

Wilt u een vrijwilliger die al jaren actief is voor een sportclub, vereniging of stichting opgeven voor een vrijwilligersspeld? Dit is mogelijk via een aanmeldformulier:

Aanmeldformulier Voordracht vrijwilligersspeld

Verdiensten aan de hand van nominaties

Het college beoordeelt de binnengekomen nominaties aan de hand van de volgende criteria:

 • de vereniging, stichting of organisatie waarvoor de vrijwilliger actief is, heeft een openbaar karakter en dient het algemeen belang
 • het vrijwilligerswerk vond en vindt plaats binnen de gemeente Enkhuizen
 • het vrijwilligerswerk richt zich op meerdere doelgroepen
 • het vrijwilligerswerk betreft een structurele activiteit
 • de vrijwilliger is bij meerdere verenigingen, stichtingen of organisaties actief

Voor de spelden geldt dat naast de genoemde criteria de vrijwilliger zich tenminste 25 jaar (zilveren speld)  of 35 jaar (gouden speld) heeft ingezet op maatschappelijk, sociaal, economische en/of bestuurlijk vlak. 

Vastgestelde verdiensten

Zilveren speld:

 • de zilveren speld wordt toegekend aan de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand die bij zijn/haar afscheid meer dan 250, maar minder dan 750 huwelijken heeft voltrokken
 • de zilveren speld wordt toegekend aan actieve leden die 40 jaar lid zijn van een vereniging of instelling
 • de zilveren speld wordt toegekend aan raadsleden die na 2 raadsperioden of langer bij de verkiezingen voor de gemeenteraad defungeren

Gouden speld:

 • de gouden speld wordt toegekend aan de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand, die bij zijn/haar afscheid 750 huwelijken of meer heeft voltrokken
 • de gouden speld wordt toegekend aan actieve leden die 50 jaar of langer lid zijn van een vereniging of instelling

De beoordeling van de nominatie gebeurt op basis van de ‘beleidsregels vrijwilligersspeldje gemeente Enkhuizen’. De vrijwilligersspeld wordt door of namens het college uitgereikt. Voor het toekennen van een zilveren of gouden speld worden aantekeningen bijgehouden in een register. De speld wordt alleen uitgereikt aan natuurlijke personen en niet aan rechtspersonen in de vorm van stichtingen of verenigingen en dergelijke. De zilveren en gouden speld kunnen maar eenmaal worden uitgereikt aan dezelfde persoon.

Lees hier de beleidsregels gouden en zilveren vrijwilligersspeld (april 2014)  (pdf, 79 kb).

Let op: Het vrijwilligersfeest wordt helaas niet meer gehouden. De speldjes worden op een andere wijze uitgereikt.