Aansprakelijk stellen van de gemeente

U heeft schade geleden en denkt wij hiervoor aansprakelijk zijn? Dien een schadeclaim in.

Wanneer een schadeclaim indienen

Als u schade hebt opgelopen door voorzieningen in de openbare ruimte waar wij verantwoordelijk voor zijn dan dient u een schadeclaim in. Wij hebben onder andere een zorgplicht voor bomen, riolering en de gladheidbestrijding. Zijn wij nalatig geweest, dan kunnen wij onder bijzondere omstandigheden en afhankelijk van de situatie aansprakelijk zijn voor de schade.

Voorbeelden van schadeclaims:

 • schade aan uw auto door een slecht wegdek
 • een valpartij door een scheefliggende trottoirtegel
 • scheur in de woning als gevolg van gemeentelijke werkzaamheden in de omgeving
 • verstopping van de riolering in het gemeentelijk deel

Wanneer geen schadeclaim indienen

U vult het formulier aansprakelijkstelling indienen in.

Gang van zaken

 • meld schade eerst bij uw eigen verzekeraar als u een verzekering heeft afgesloten die de soort schade dekt die u geleden heeft

 • deze verzekeraar zal de uitkering vervolgens verhalen op de gemeente

 • als u een rechtsbijstandverzekering heeft, dan kan deze namens u de gemeente aansprakelijk stellen

Heeft u de volgende gegevens bij de hand voor de aansprakelijkstelling van de gemeente voor schade?

 • bewijsstukken (foto’s) van de locatie, schade en de oorzaak
 • proces-verbaal van de politie over de (voertuig) schade
 • een origineel getekend schadeformulier en een expertiserapport
 • een bewijs van het bedrag van de opgelopen schade (aankoopgegevens, nota’s, offertes)
 • eventuele ondertekende getuigenverklaring(en)

Let op: als de gegevens niet volledig zijn kan uw aansprakelijkheidstelling van de gemeente voor schade niet in behandeling worden genomen.

 • de gemeente of de verzekeringsmaatschappij van de gemeente beoordeelt de claim
 • de toe- of afwijzing van de aansprakelijkstelling ontvangt u schriftelijk

Tegen een afwijzing van aansprakelijkheid kunt u geen bezwaar maken bij de gemeente of in beroep gaan bij de bestuursrechter. Wel kunt u naar de burgerlijke rechter gaan. Zie hiervoor rechtspraak.nl.