Zienswijze indienen

Bent u het niet eens bent met een besluit wat de gemeente nog moet nemen, oftewel een ‘voorgenomen besluit’? Dan kunt u in bepaalde gevallen een zienswijze indienen. Dat betekent dat de gemeente uw mening meeweegt bij het nemen van het besluit. Uw mening wordt niet altijd overgenomen. Een zienswijze kunt u mondeling, schriftelijk of digitaal indienen.

Een voorgenomen besluit komt één stap voor het daadwerkelijke besluit of de vaststelling van een plan. Het wordt (digitaal) ter inzage gelegd. Vanaf dat moment kunnen betrokken personen daarop reageren door het indienen van een zienswijze.

Wat is een zienswijze?

Een zienswijze is een mening over een voorgenomen besluit of plan van de gemeente. In sommige gevallen neemt de gemeente niet direct een besluit, maar komt er eerst een voorgenomen besluit. In een zienswijze beschrijft u met welke punten hiervan u het wel of niet eens bent en waarom. Deze punten kan de gemeente eventueel meenemen in het definitieve besluit.

Een zienswijze is niet bedoeld om bezwaar te maken tegen de gemeentelijke belastingen. Informatie daarover vindt u op de pagina Belastingen algemeen.

Bekendmaking

Voorgenomen gemeentelijke besluiten, waarvoor u een zienswijze kunt indienen, meldt de gemeente als bekendmaking op de landelijke website van de Overheid. U kunt op deze website eenvoudig zoeken en sorteren op postcode of onderwerp. Als het voorgenomen besluit alleen voor u van belang is, dan ontvangt u hierover ook een brief.

Hoe kan ik een zienswijze indienen?

U kunt alleen op één van deze 3 manieren uw zienswijze indienen:

  • Via het digitaal formulier, met gebruik van DigiD
  • Stuur uw zienswijze in een brief per post naar de gemeente Enkhuizen, Postbus 20, 1610 AA Bovenkarspel
  • Mondeling, neem daarvoor contact op met de gemeente voor het maken van een afspraak.

Voorwaarden

U moet een zienswijze binnen de daarvoor vastgestelde periode indienen. Meestal is dat 6 weken, behalve als hiervoor een andere termijn is bekendgemaakt.