Zakendoen met de gemeente

Ondernemers die verwachten diensten en/of producten te kunnen leveren waaraan de gemeente behoefte heeft moeten rekening houden met het inkoop- en aanbestedingsbeleid van de gemeente.

Alle openbare nationale en Europese aanbestedingen van de gemeente Enkhuizen worden gepubliceerd op TenderNed. U kunt hier dan de inkoopdocumenten downloaden. Door op deze site een interesseprofiel aan te maken wordt u op de hoogte gehouden van voor u relevante aanbestedingen.

Hoe koopt de gemeente in?

Het inkoopbeleid is vastgelegd in de het Inkoop- en Aanbestedingsbeleid van Enkhuizen. Voor de gemeente Enkhuizen gelden de VNG Algemene Inkoopvoorwaarden regio Noord-Holland Noord voor leveringen en diensten. Voor inkopen bij IT gelden de GIBIT-voorwaarden. Meer informatie vindt u op de website van VNG Realisatie.

Tips over aanbesteden

De overheden uit Noord-Holland Noord hebben in een flyer uitgelegd welke stappen u als ondernemer moet doorlopen en waar u aan moet denken bij het inschrijven op een aanbesteding. De overheden in de regio Noord-Holland Noord doen er alles aan om het ondernemers makkelijker te maken. Zo hanteren zij op veel onderdelen hetzelfde beleid, dezelfde inkoopvoorwaarden en modelovereenkomsten.

De gemeente publiceert opdrachten (Europees, nationaal en steeds vaker meervoudig onderhands) via TenderNed. TenderNed is het online marktplein voor aanbestedingen van de Nederlandse overheid. Ook kunnen wij hier volledig digitaal aanbesteden. Om als onderneming te kunnen werken met TenderNed heeft u op dit moment een eHerkenning nodig. Meer informatie vindt u op de websites van TenderNed en van eHerkenning.