Reinigingsrecht

  • reinigingsrecht is de afvalstoffenheffing voor bedrijven.
  • maakt jouw bedrijf gebruik van de gemeentelijke inzameldienst dan betaal je reinigingsrecht.

Het reinigingsrecht bedraagt per belastingjaar voor het verwijderen van qua samenstelling met huishoudelijk afval vergelijkbaar bedrijfsafval:

  • tot 4 vuilniszakken per week € 379,62 per jaar excl. BTW
  • van 5 tot en met 9 vuilniszakken per week € 753,47 per jaar excl. BTW

Maak je geen gebruik meer van de inzameldienst omdat jouw bedrijf verhuisd is of wordt opgeheven, vraag dan om ontheffing voor de resterende volledige maanden.

Er wordt geen kwijtschelding verleend voor reinigingsrecht.