Ondernemersfonds Enkhuizen

Stichting Ondernemersfonds Enkhuizen heeft als doel de lokale economie en de leefbaarheid in de gemeente te versterken. Door een heffing op de OZB niet-woningen dragen alle ondernemingen, cultureel maatschappelijke instellingen en verenigingen evenredig bij aan het fonds. Door financiering van gezamenlijke activiteiten en projecten is het Ondernemersfonds Enkhuizen een verbindende factor tussen de ondernemers, organisaties en sectoren.

Kijk voor meer informatie op de website: ondernemersfondsenkhuizen.nl