Bijstand voor zelfstandig ondernemer

Elke ondernemer ervaart wel eens een mindere periode. Dat kan verschillende redenen hebben: ziekte, veranderingen in uw persoonlijke situatie, opdrachtgevers die wegvallen, tegenvallende verkoop. Het kan zijn dat u zelfs moet stoppen met uw bedrijf.

Als u zelfstandig ondernemer bent of als zelfstandige wilt starten en (tijdelijk) financiële problemen heeft, kan WerkSaam Westfriesland u misschien helpen. WerkSaam voert voor de Westfriese gemeenten het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en de Tijdelijke Ondersteuningsregeling Zelfstandig Ondernemers (Tozo) uit.