Bijstand voor zelfstandig ondernemer

Elke ondernemer ervaart wel eens een mindere periode. Dat kan verschillende redenen hebben: ziekte, veranderingen in uw persoonlijke situatie, opdrachtgevers die wegvallen, tegenvallende verkoop. Het kan zijn dat u zelfs moet stoppen met uw bedrijf.

Als u zelfstandig ondernemer bent of als zelfstandige wilt starten en (tijdelijk) financiële problemen heeft, kan WerkSaam Westfriesland u misschien helpen. WerkSaam voert voor de Westfriese gemeenten het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz), de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk de arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) uit.