Kapvergunning

Een kapvergunning is alleen nodig voor:

  • waardevolle bomen
  • bomen die deel uitmaken van de bomenstructuur
  • bomen die staan in het Snouck van Loosenpark, Juliana- en Wilhelminaplantsoen of op de gemeentelijke begraafplaats

Voor het kappen van overige bomen heeft u geen vergunning nodig. Een kapvergunning vraagt u aan bij het Omgevingsloket.

Voor een waardevolle boom wordt geen kapvergunning verleend, behalve wanneer

  • de boom ziek of aangetast is en de levensverwachting is korter dan 10 jaar
  • er geen mogelijkheid is om de levensduur te verlengen

Voor een boom die die onderdeel uitmaakt van de bomenstructuur,  of staat in het Snouck van Loosenpark, Juliana- en Wilhelminaplantsoen of op de gemeentelijke begraafplaats  kan een kapvergunning verleend worden als

  • de structuur en karakter van het park of de bomenstructuur niet wordt aangetast
  • er voldoende vervangende maatregelen worden genomen om de structuur en karakter van het park te bewaren

 

nog toevoegen