Loterij of kansspel organiseren

Als u een kansspel wilt organiseren waarbij u prijzen uitreikt, heeft u een vergunning nodig. Een voorbeeld van een kansspel is een loterij.

  • is het prijzenbedrag in totaal niet hoger is dan € 4.500, kunt u de vergunning bij de gemeente aanvragen
  • bij een hoger bedrag neemt u contact op met de Kansspelautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid

Als u een loterij organiseert, moet u zich aan de volgende voorwaarden houden:

  • de opbrengst van de loterij gaat naar een doel van algemeen belang
  • u mag maximaal 47,5% van de lotenverkoop uitgeven aan prijzen, premies en andere kosten
  • de prijzen en premies mogen samen geen hogere waarde hebben dan € 4.500. Als dit bedrag hoger is, moet u een aanvraag doen bij de minister van Justitie

Als u een klein kansspel organiseert, hoeft u alleen een melding te maken. Een klein kansspel is bijvoorbeeld een bingo, kienspel of Rad van Avontuur.

Melding klein kansspel

Als u een klein kansspel organiseert moet u zich aan deze voorwaarden houden:

  • u bent een vereniging en bestaat minstens 3 jaar
  • de vereniging heeft volgens de statuten een duidelijk omschreven doel. Het doel mag niets te maken hebben met een vorm van kansspel
  • de prijzen/premies (geld of spullen) die mensen kunnen winnen mogen niet hoger zijn dan € 400 per serie/set
  • het totaal aan prijzen/premies mag niet meer zijn dan € 1.550 per bijeenkomst
  • niemand van de vereniging mag een persoonlijk voordeel uit de opbrengsten hebben

Een melding maken van een klein kansspel is gratis. Een vergunning kost