Welstandscriteria voor reclame-uitingen

Winkeliers en andere ondernemers doen hun uiterste best om hun producten en diensten onder de aandacht te brengen van de consument. Het gevolg is steeds meer reclame op straat. En ook steeds grotere reclame-uitingen. Het gevaar is dat de unieke kleinschalige historische ambiance wordt aangetast. Bij de herinrichting van het kernwinkelgebied is samen met de ondernemersvereniging gekozen voor een ingetogen reclamebeleid.

Voor bijna alle reclame-uitingen op, aan of bij een onroerende zaak is ook een vergunning nodig van de gemeente. De gemeente toetst een vergunningaanvraag voor een reclame-uiting onder andere aan ‘redelijke eisen van welstand’. Dit betekent dat de reclame-uiting moet passen in de omgeving en bij het gebouw waar het geplaatst is. Ook mag reclame geen hinderlijke vormen aannemen. De criteria treft u bijgaand aan. Hierin wordt aangegeven aan welke voorwaarden een reclame-uiting moet voldoen om te passen binnen redelijke eisen van welstand. Het gaat dan om criteria voor het plaatsen van reclameborden, terrassen, uitstallingen, luifels en zonweringen etc.